Joomla

Top-2 Top-4 Top-5

Talenten ontplooien

De betekenis van talent is begaafdheid, kundigheid, gave en aanleg. Het al dan niet ontplooien hiervan is van diverse factoren afhankelijk. Het meten en weten van competenties is één, en hoewel belangrijk, het leidt niet altijd tot een inspirerende werk- of ontwikkelsituatie. Aan de slag gaan met uw talenten is dan ook het startpunt van LW Consult.

Doen wat je wilt en willen wat je doet
Talenten ontplooien is een proces en hangt samen met o.a. persoonlijkheid, levensfase, drijfveren, doelen en omgevingsfactoren. In samenhang met elkaar biedt dit perspectief om op persoonlijke wijze vorm en inhoud te geven aan uw talenten. Een mooi fundament om met inspiratie en vervulling te leven en te werken.