Joomla

Top-2 Top-4 Top-5

Koers realiseren

Duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt is voor ons van persoonlijk groot belang. Organisaties investeren hierin en van medewerkers wordt verwacht daar ook hun eigen verantwoordelijkheid in te nemen. Het is een appèl op de ondernemer in u zelf. Dat leidt tot vragen als: Wat zijn mijn doelen op korte en langere termijn? Moet ik mijn koers herijken of bijstellen? Is bijscholing zinvol, zodat ik aantrekkelijk blijf voor de arbeidsmarkt? Hoe ga ik dit realiseren?

Talenten inzetten en eigen koers
Deze vragen zijn aanleiding om met elkaar in gesprek te komen over essentiële thema's als ‘wie ben ik, wat wil ik en wat drijft mij? En hoe geef ik daar op eigen wijze vorm aan, of wat houd mij tegen?’ In deze dialoog hervindt u of herdefinieert u uw koers, gebaseerd op uw talenten, inspiratiebronnen en mogelijkheden in de huidige leef- en werksituatie. Keuzes die hier uit voortkomen zijn duurzaam en vervullend.