Joomla

Top-2 Top-4 Top-5

HSP als kracht

Ongeveer 20% van de bevolking is - bewust dan wel onbewust – hoog gevoelig, men noemt dit HSP (Highly Sensitive Person). Mensen met HSP ervaren de grote hoeveelheid prikkels die dagelijks op hen afkomt vaak als last en hebben meer tijd nodig dan anderen deze te verwerken. Als deze eigenschap niet (h)erkend wordt is het een grote stressfactor, zorgt het voor veel ongemak en kan het zelfs leiden tot uitval en soms burn-out. Voor HSP-ers is het hiermee leren omgaan essentieel, zodat zij hun hoge gevoeligheid ook als kracht kunnen gaan ervaren en inzetten.

In relatie tot werk

Als ervaringsdeskundige begeleid ik u in het proces deze bijzondere karaktereigenschap tot kracht te ontwikkelen. U gaat ervaren hoe het zich in uw leven voordoet en het uw gedrag en houding bepaalt. Welke strategieën noodgedwongen zijn ontstaan om het meest kwetsbare in u te beschermen, wat  u achterhoudt (vaak het beste) voor uw omgeving, hoe u fysieke signalen kunt herkennen enz. Zodra u de kracht van de kwaliteiten die eronder liggen gaat ervaren en de valkuilen leert hanteren, ontvouwt zich langzaam aan nieuw perspectief. Uw extra antennes vragen vooral om (h)erkenning, een goede verzorging en juiste afstemming. Dat geeft kracht en richting!